​Ut honoremur ab aliis, ipsi nos honoremus – Szanujmy się, a będziemy szanowani!

POLONICUS - Regulamin przyznawania Nagrody

Preambuła

Idea wyróżniania wybitnych osobowości ważnych dla Polonii jest niezmiernie potrzebna. Nie jest łatwo ułożyć sobie życie na nowo i jednocześnie być twórczym z dala od ojczyzny. Wielu z nas wytrwale zdobywało swoją pozycję społeczną i materialną, nie zaniedbując jednocześnie korzeni kulturowych. Polonia potrafiła swoją uczciwą pracą i europejskim uniwersalizmem zaimponować otoczeniu w nowej ojczyźnie. Charakterystyczne jest właśnie to, że łatwo potrafimy się integrować wzbogacając jednocześnie nasze nowe środowisko, nadając szeroko pojętej kulturze europejskiej nasze własne indywidualne i narodowe akcenty.


Pośród nas żyje wielu wspaniałych Polonusów, którzy swoją postawą, działalnością czy twórczością, wzbudzają szacunek i podziw Polonii, a także swoich niemieckich i europejskich przyjaciół. Sami winniśmy to dostrzegać i wyrażać im zasłużony szacunek za ich powszechnie uznane osiągnięcia.

Winniśmy sami się wzajemnie szanować, a wtedy i inni szanować nas będą. Ta prosta maksyma jest zalążkiem idei nagrody, nazwanej „Polonicus”, pierwszej nagrody niemieckiej Polonii dla osób zasłużonych dla Polonii europejskiej.

§1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki przyznawania nagrody „Polonicus” osobom zasłużonym dla Polonii europejskiej.
Patronat nad nagrodą „Polonicus” sprawuje Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

§ 2
Kategorie nagrody „Polonicus”

Nagroda „Polonicus” przyznawana jest raz do roku w kategoriach:
•    kultury
•    organizacji życia polonijnego
•    dialogu polsko – niemieckiego.
Honorowa Nagroda „Polonicus” przyznawana jest aperiodycznie za całokształt osiągnięć.

Kandydatami do nagrody „Polonicus” w kategorii:
- kultury: mogą być twórcy kultury lub osoby działające na rzecz kultury polskiej lub europejskiej, promocjące kulturę polską, sławiące dorobek kulturowy oraz walory naszej Ojczyzny,
- organizacji życia polonijnego: mogą być osoby szczególnie zasłużone w ożywianiu i organizowaniu życia polonijnego,
- dialogu polsko - niemieckiego: mogą być osoby angażujące się w rozwój współpracy i dialogu polsko - niemieckiego oraz działające na rzecz zbliżenia tych obu narodów.
Kandydatami do honorowej nagrody „Polonicus” mogą być osoby, których działania przyniosły konkretne efekty w jakiejkolwiek dziedzinie życia gospodarczego, kulturalnego, naukowego, politycznego czy społecznego; osoby, które wyróżniły się aktywnością, inicjatywą i pomysłowością.

Kandydatami mogą być osoby zamieszkałe lub działające na terenie Unii Europejskiej, posiadające obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej.

§ 3
Jury Nagrody „Polonicus”

Jury nagrody „Polonicus” tworzą Przewodniczący Nagrody „Polonicus” oraz czterech członków Jury.
Przewodniczącym Nagrody „Polonicus” jest Prezydent Europejskiego Instytutu Instytut Kultury i Mediów POLONICUS VoG.
Członków Jury powołuje Przewodniczący Nagrody „Polonicus“ według następującego klucza:
1.    Reprezentant Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech
2.    Reprezentant Senatu RP
3.    Reprezentant Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
4.    Reprezentant Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów POLONICUS VoG

Przewodniczący Nagrody „Polonicus“ może powołać doradców Jury spośród organizacji polonijnych w Europie oraz europejskich urzędów i instytucji.

Jury przyznaje nagrody - po jednej w każdej kategorii.
Jury posiada prawo do rezygnacji z przyznania nagrody w jednej lub w kilku kategoriach lub przyznania wyróżnienia honorowego poza wymienionymi kategoriami.

§ 4
Terminy

Nagroda „Polonicus” winna być wręczana uroczyście z okazji święta Polonii w dniu 2-go maja podczas Gali Polonii.
Zgłoszenia pisemny kandydatów do nagrody przyjmowane są najpóźniej do końca roku poprzedzającego rok wręczenia nagrody. Ogłoszenie oficjalne laureatów Nagrody „Polonicus” winno nastąpić najpóźniej do dnia 15. marca danego roku na stronach portalu internetowego Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów POLONICUS VoG.
Instytut POLONICUS VoG zajmuje się organizacją, finansami i realizacją wręczenia Nagród Polonicus podczas uroczystej Gali Polonii.  Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przyjazdem laureatów na uroczystość wręczania nagrody.

§ 5
Nagroda „Polonicus”

Nagrodą „Polonicus” jest statuetka wg pomysłu Wiesława Lewickiego zrealizowana przez architekta Stanisława Szroborza wykonana z brązu wraz z pamiątkowym dyplomem.
Statuetka i dyplom nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent.

§ 6
Przepisy końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany te ogłasza się na stronach internetowych Instytutu Polonicus.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publicznego ogłoszenia.

Akwizgran, dnia 20.01.2013

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.