​Ut honoremur ab aliis, ipsi nos honoremus – Szanujmy się, a będziemy szanowani!

Jury nagrody „Polonicus” przyznało Polonicusy 2013 - informacja prasowa:

Jury nagrody „Polonicus” przyznało Polonicusy 2013.

W kategorii organizacji życia polonijnego państwu Marii i Czesławowi Gołębiewskim,
właścicielom restauracji „Gdańska” w Oberhausen,
za stworzenie miejsca dialogu kultury polskiej z kulturami europejskimi.

W kategorii dialogu polsko-niemieckiego panu Bazylowi Kerskiemu,
naczelnemu redaktorowi dwujęzycznego polsko-niemieckiego kwartalnika DIALOG ,
za zasługi na rzecz budowy wzajemnego zaufania i porozumienia między Polakami i Niemcami.

W kategorii kultury, której podstawą jest język, panu prof. dr hab. Władysławowi Miodunce,
dyrektorowi Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydziału Polonistyki Uniwesytetu Jagiellońskiego, za zasługi w badaniach na polu językoznawa stosowanego do nauczania języka polskiego w świecie.

Nagrodę honorową Jury przyznaje  panu Andrzejowi Wajdzie,
reżyserowi filmowemu i teatralnemu, inicjatorowi polskiej szkoły filmowej,
za jego filmy stano

wiące część kulturalnego dziedzictwa ludzkości i kierujące uwagę świata na film polski.

Uroczystość wręczenia już poraz piąty nagród „Polonicus 2013” przewidziana jest w sobotę  w dniu 27 kwietnia br. podczas Gali Polonii w Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego w Akwizgranie.

 

Protokół z posiedzenia Jury Polonicus 2013

 

Foto D.Manka:od lewej: Wiesław Lewicki (Prezydent Instytutu Polonicus w Aachen), OB Marcel Philipp (Nadburmistrz Aachen), Czesław Gołębiewski (Gdańska),Basil Kerski (Dyr. ECS i redaktor naczelny "Dialog" DPG), prof.Władysław Miodunka UJ, Senator Barbara Borys-Damięcka, Maria Gołębiewska (Gdańska), Angelika Schwall-Düren (Minister NRW), Olaf Müller (Dyrektor UrzÄdu Kultury w Aachen)

Foto: od lewej, Alexander Zając (Prezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech), Wiesław Lewicki (Prezydent Instytutu Polonicus w Aachen), Joanna Fabisiak (Posłanka na Sejm RP), Andrzej Wajda (laureat nagrody Polonicus), Tadeusz Pilat (Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Roman Smigielski (Sekretarz Generalny EUWP)

 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.