​Ut honoremur ab aliis, ipsi nos honoremus – Szanujmy się, a będziemy szanowani!

Wielkie zaangażowanie w stosunki polsko-niemieckie

Aachen. Wiesław Lewicki został odznaczony Fedreralnym Krzyżem Zasługi na Wstędze za zaangażowanie w stosunki polsko-niemieckie. Nadburmistrzyni Aachen, Sibylle Keupen, wręczyła Wiesławowi Lewickiemu Federalny Krzyż Zasługi na Wstędze w sali bankietowej Muzeum Couven w Akwizgranie, ponieważ od wielu lat szczególnie aktywnie działa na rzecz stosunków polsko-niemieckich i umacniania pozycji Polaków mieszkających za granicą.
Wiesław Lewicki swoje zaangażowanie społeczne podjął już podczas studiów w Gliwicach, Akwizgranie, Kolonii i Frankfurcie nad Menem. Wzmacnianie Polonii, czyli Polaków mieszkających poza granicami kraju, było odtąd sprawą bliską jego sercu. Od wielu lat poświęca wiele czasu i wysiłku na rzecz uczestnictwa i integracji osób polskiego pochodzenia, na rzecz dobrych stosunków polsko-niemieckich oraz na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego we Wspólnocie Europejskiej. W 2004 roku założył dwujęzyczny magazyn "Polregio" i jednocześnie uruchomił stronę internetową www.polregio.eu, dla której do dziś jest odpowiedzialnym redaktorem naczelnym. W tym samym roku Wiesław Lewicki założył w Nadrenii Północnej-Westfalii stowarzyszenie kulturalne Polregio e.V.

Od lewej: Olaf Müller Kierownik Urzędu ds Kultury w  Aachen, Thorsten Klute MdL NRW Pełnomocnik ds Polonii w NRW, Nadburmistrzyni Aachen Sibylle Keupen, Wieslaw Lewicki, Josef Neumann MdL w NRW

Jako prezes "Kongresu Polonii w Niemczech" zainicjował nagrodę Polonicus, która po raz pierwszy została przyznana w maju 2009 roku podczas "Polregionale" w trójkącie granicznym Belgia/Holandia/Niemcy. Nagrodą Polonicus honorowane są ważne osoby lub instytucje, które w wybitny sposób zasłużyły się dla polsko-niemieckiego dialogu w Europie i angażują się w upowszechnianie wartości europejskich. Od 2010 roku uroczystość wręczenia nagrody Polonicus jest częścią programu Nagrody Karola Wielkiego i ma swoją stałą siedzibę w Saki Koronacyjnej ratusza w Akwizgranie.

 
Wieslaw Lewicki z Marią i Czeslawem Golebiewski z Centrum Kultury "Gdanska" w Oberhausen

Wiesław Lewicki wielokrotnie dawał decydujące impulsy w ważnych sprawach dotyczących współżycia Polonii i integracji społeczności polskiego pochodzenia. Jako szef delegacji Polonii niemieckiej z powodzeniem przyczynił się do tego, że przy polsko-niemieckim "Okrągłym Stole" w Warszawie opracowano wspólną deklarację z 12 czerwca 2011 roku na rzecz eaizacji polsko-niemieckiego traktatu z 1991 r.. "Wspólna deklaracja okrągłego stołu" została ratyfikowana przez rządy Niemiec i Polski, którą Lewicki współsygnował.

Warszawa, dzień 12. czerwca 2011, "Wspólna deklaracja Okrągłego Stołu"; od lewej przedstawiciel Polonii w Niemczech Wieslaw Lewicki, Parlamentarny Sekretarz Stanu Chistoph Bergner BMI, Sekretarz Stanu Tomasz Siemoniak MSWiA, przedstawiciel Mniejszości NIemieckiej w Polsce Bernard Gaida 

Jego ważną troską jest zainteresowanie jak największej liczby osób w każdym wieku nowoczesnym obrazem Polski i połączenie ich na poziomie europejskim. Przez lata zbudował dużą, światową sieć. Skupia się na motywowaniu młodych ludzi polskiego pochodzenia do angażowania się w działania na rzecz integracji europejskiej w kraju zamieszkania. Od wielu lat aktywnie działa również jako budowniczy mostów poza Europą, m.in. w "Światowej Radzie Polonii" z siedzibą w Kanadzie.

Uważany jest za jednego z najbardziej znanych i aktywnych przedstawicieli Polonii w Niemczech. W uznaniu za swoje bogate zasługi został odznaczony w 2012 roku ówczesnego przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego medalem "Bene Merito" oraz w 2015 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Wiesław Lewicki od 2000 roku prowadzi własną firmę "System Management" w Aachen jako inżynier konsultant. Jest żonaty, ma jedną córkę i syna.

Aachener Nachrichten  z dnia 30. czerwca 2023

Quelle: Pressestelle Aachen

Fotos: Darius Manka / Fotokiste.de

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.