​Ut honoremur ab aliis, ipsi nos honoremus – Szanujmy się, a będziemy szanowani!

Sylwetki laureatów nagrody Polonii „Polonicus 2012”

W kategorii organizacji życia polonijnego pani Helena Miziniak,

honorowa Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i wiceprezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii,
za długoletnią owocną działalność na rzecz organizowania Polonii w Wielkiej Brytanii


Helena Miziniak jest jedną z najbardziej znaczących postaci życia emigracyjnego. Urodzona w 1939 roku w Wilnie. Na emigracji w Londynie przebywa od 50 lat i niewiele mniej liczy jej zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz Polonii brytyjskiej. Rozpoczęła swoją pracę w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej w Wielkiej Brytanii. Przez ponad 20 lat pracowała społecznie jako nauczyciel i wychowawca młodzieży w szkolnictwie polonijnym w płd. Londynie. Związała się na długie lata z jedną z najbardziej zasłużonych organizacji, jaką jest założona przez gen. W. Andersa w 1942 roku Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii. Od lat zaangażowana w prace Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. Pani Helena Miziniak była też zaangażowana, także zawodowo, w działalność Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Obecnie pełni funkcje prezesa w Zjednoczeniu Polek w Wielkiej Brytanii. Jest też wiceprzewodniczącą Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. Inicjowała i w późniejszym okresie promowała nurt zjednoczeniowy w polonijnym ruchu na kontynencie europejskim. Efektem tych działań było ukonstytuowanie się początkowo Europejskiej Rady, a później Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, organizacji która w przyszłym roku będzie obchodziła jubileusz 20-lecia. Jako prezes Unii kierowała nią przez dwie kolejne kadencje, wcześniej pełniła funkcję sekretarza generalnego. W uznaniu dla jej pracy i zaangażowania, na ostatnim VI Zjeździe Europejskiej Unii powierzono jej funkcję Prezydenta  Honorowego. Nadal aktywna, zabiera głos w sprawach polskich w Kraju i poza jego granicami. Jest wiceprzewodniczącą Rady Polonii Świata. Przewodniczy także Zespołowi Doradców Marszałka Senatu ds. Migracji Zarobkowej Polaków do Krajów Unii Europejskiej.

Droga Heleno, również dzięki Tobie,  jednocząca się Polonia dzisiaj dziękuje Ci za Twój wkład i zaangażowanie w nasze zjednoczenie i jednoczenie się z Macierzą !

EUWP - Europejska Unia Wspólnot Polonijnych jest organizacją federacyjną, demokratycznym związkiem centralnych i ogólnokrajowych organizacji polskich i polonijnych w Europie. Jako organizacja regionalna skupia obecnie 40 organizacji polskich i polonijnych z 26 państw europejskich. Cele Unii to:
integracja i wzmocnienie pozycji europejskiego ruchu polonijnego; uzyskanie przez Polskę należnego miejsca w zjednoczonej Europie; zachowanie przez Polonię europejską polskiego dziedzictwa kulturowego, reprezentowanie Polonii europejskiej wobec Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, innych struktur europejskich i międzynarodowych oraz wobec władz i organizacji polskich.

 

 

W kategorii dialogu polsko-niemieckiego pani dr Angelica Schwall-Düren,

minister do spraw federalnych, europejskich i medialnych w rządzie kraju Nadrenii Północnej-Westfalii,
za zasługi na rzecz budowy wzajemnego zaufania i porozumienia między Polakami i Niemcami.

 
Dr. Angelica Schwall-Düren jest od 2010 r. ministrem ds. związkowych, Europy i mediów Nadrenii-Północnej Westfalii jak również pełnomocnikiem tego kraju związkowego na płaszczyźnie federalnej. W latach 1994-2010 była członkiem Bundestagu, od 2002 r. jako zastępczyni przewodniczącego frakcji parlamentarnej SPD. Przed wyborem do Bundestagu pracowała jako nauczycielka w gimnazjach w Ahaus i Gronau i zdobyła kwalifikacje terapeuty rodzinnego. Angelica Schwall-Düren studiowała historię, nauki polityczne i język francuski w Montpellier, Münster i Fryburgu Bryzgowijskim, gdzie uzyskała tytuł doktora w zakresie historii gospodarczej i społecznej. Od lat angażuje się w sprawy pojednania polsko-niemieckiego. W 2006 r. ukazała się po polsku i po niemiecku jej książka „Deutsche und Polen – Partner für eine aktive Ostpolitik?“ (Niemcy i Polacy – partnerzy w kształtowaniu aktywnej polityki wschodniej?). W latach 2000-2010 sprawowała funkcję przewodniczącej zarządu Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich, gdzie przyczyniła się wydatnie do zbliżenia obu narodów, i poszerzenia polsko-niemieckiej wymiany kulturalnej, a także zrozumienia Polski i znaczenia stosunków polsko-niemieckich w Niemczech.
Polonia w Niemczech dziękuje dzisiaj Pani dr Angelice Schwall-Düren za jej wkład w dialog polsko-niemiecki – i przyznaje jej z wdzięcznością nagrodę POLONICUS 2012.

 

 

W kategorii kultury pani Krystyna Janda,

pierwsza Dama polskiego teatru i filmu, dyrektor Teatru Polonia w Warszawie,
za wybitny dorobek aktorski, zaangażowanie w europejskie porozumienie między Polską i zachodnią Europą oraz zaangażowanie o równouprawnienie kobiet.

 

Krystyna Janda, pierwsza Dama polskiego teatu i filmu, jest jedną z najbardziej znanych i cenionych aktorek polskich, której sława sięga daleko poza granice Polski. W teatrze zadebiutowała rolą Doriana Graya w przedstawieniu „Portret Doriana Graya” Johna Osborne’a. Jednocześnie otrzymała rolę Agnieszki w filmie Andrzeja Wajdy „Człowiek z marmuru” (1976), a później w „Człowiek z żelaza”. Kolejne role zagrała w wielu filmach Wajdy, a także w  „Mefisto” Istvana Szabo, gdzie zaprezentowała swój talent aktorski obok Klausa Marii Brandauera. Od lat 80-ych gra nieprzerwanie w filmach kinowych i telewizyjnych oraz w sztukach teatralnych. Od 10 lat reżyseruje w teatrze i telewizji. 
Aktorstwo jest jej najbardziej właściwą formą wyrazu, czym zachwyca również publiczność europejską, która wyróżniła ją Złotą Palmą Cannes za „Przesłuchanie“ R. Bugajskiego. Niemiecka publiczność zna ją z wieloodcinkowego filmu telewizyjnego „Der große Bellheim“  w reż. Dietera Wedela, ja również z głównej roli kobiecej we „Wróżbach kumaka“ na podstawie opowiadania Güntera Grassa. Wielokrotnie nagradzana jako najpopularniejsza i najbardziej ceniona aktorka w kraju. W roku 1998 w ankiecie tygodnika „Polityka” została wybrana do grona najwybitniejszych aktorów XX wieku. Od lat 90. prowadzi własny teatr „Polonia” w Warszawie. Jej zaangażowanie na rzecz sztuki europejskiej doceniono w wielu krajach Europy, w Akwizgranie w 2006 r. otrzymała „Medal Karola Wielkiego – Europejska Nagrodę Mediów” za wybitny dorobek aktorski i zaangażowanie w europejskie porozumienie między Wschodem i Zachodem.
Krystyna Janda jest wielką damą polskiej i europejskiej kultury. W uznaniu za jej zaangażowanie w propagowaniu kultury polskiej przyznajemy jej z radością nagrodę POLONICUS 2012.

 

 

Nagrodę honorową otrzymuje  ks. abp prof. dr hab.  Alfons  Nossol,

biskup senior diecezji opolskiej, arcybiskup ad personam, profesor teologii,
za wieloletnią skuteczną aktywność na rzecz pojednania między Polakami i Niemcami.

Jego Ekscelencja ks. arcybiskup senior prof. dr Alfons Nossol, urodzony w Brożcu w diecezji opolskiej, wzrastał w tyglu kultur polskiej i niemieckiej. W 1957 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od 1982 profesor nadzwyczajny KUL-u, a od 1988 profesor zwyczajny. W 1977 papież Jan Paweł II mianował go na biskupa, który to urząd sprawował przez 32 lata do 2009 roku. Wyzwanie pojednania narodów i wyznań ks. Alfons Nossol uczynił dziełem swojego życia. Poprzez swoje nauczanie i pracę naukową stał się wybitnym pośrednikiem pomiędzy teologią w Polsce i w Niemczech. Sześciokrotnie przyznano mu tytuł doktora honoris causa na uniwersytetach: w Mainz, Munster, Bamberg, na Uniwersytecie Opolskim, na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawiei na Uniwersytecie w Ołomuńcu. Jego zaangażowanie dla jednoczenia wierzących narodów oraz wyznań znalazło wyraz w jego działalności jako Członka Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, Papieskich Komisji Mieszanych ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem katolickim i prawosławnym oraz pomiędzy Kościołem katolickim i luterańskim, przewodniczącego Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu. Oprócz tego jest on członkiem Rady Stałej Episkopatu Polski, Rady Naukowej Episkopatu.
Do jego dokonań należy wprowadzenie na nowo od 1989 mszy swiętych w języku niemieckim na Śląsku i inicjatywa mszy świętej pojednującej narody w listopadzie 1989 roku w Krzyżowej, z obecnością Helmuta Kohla i Tadeusza Mazowieckiego.
Wśród wielu polskich i niemieckich nagród otrzymał w 2010 r. w Akwizgranie Nagrodę Biskupa Hemmerle’go.
Nagrodą POLONICUS 2012 pragniemy uhonorować całokształt pracy jego ekscelencji – wkład w tworzenie pokoju, pojednania i zrozumienia między Polakami i Niemcami, a także za wybitną działalność naukową.

 

 

                                                                           Protokół z posiedzenia Jury Polonicus 2012

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.