​Ut honoremur ab aliis, ipsi nos honoremus – Szanujmy się, a będziemy szanowani!

Polonicus 2019 poraz 10-ty w Sali Koronacyjnej

Rozdanie nagród Polonicus 2019…18 maja 2019 roku po raz 11, po raz 10 w historycznej Sali Koronacyjnej Ratusza acheńskiego, 44 statuetki – 44 znamienite osobowości! „Niech stąpi Duch Twój, i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, z psalmu 104.

Arybiskup senior prof. dr Henryk Muszynski – laureat honorowej nagrody Polonicus 2019, podczas gali wręczenia nagród Polonicus 2019, uczynił powyższe słowa niejako mottem swojego przemówienia Nie tylko by raz jeszcze podkreślić ważność tych słów, nie tylko by raz jeszcze przywołać zasługi w służbie dialogu i pokoju na świecie Świętego Jana Pawła II – laureata Nagordy Karola...Te słowa winny stać się drogowskazem dla ówczesnego społeczeństwa, dla nas wszystkich!

Wraz z Nagrodą Polonicus udało się stworzyć poczytną platformę, na łamach której, z Niemiec, honoruje się zaangażowanie wielu osobistości, które wniosły wybitny wkład w europejski i niemiecko-polski dialog, kulturę i społeczeństwo obywatelskie. Pierwsza edycja Nagrody w 2009 wywołała liczne dyskusje, które tylko potwierdziły ogomną konieczność i trafność tego pomysłu, który wdrożył Europejski Instytut Kultury i Mediów Polonicus. Nagroda została powszechnie przyjęta w kręgach Polonii, zarówno w Niemczech, jak i w Europie. Ówczesny ambasador RP w Niemczech dr Marek Prawda objął wyróżnienie honorowym patronatem, podkreślając tym samym wagę tegoż wyróżnienia, jej symboliczność dla Polonii w Niemczech i w Europie.

 

W tym roku nagrodę przyznano po raz 11. Po raz dziesiąty Gala Polonicus odbyła się w historycznej Sali Koronacyjnej Ratusza w Aachen. Czterech wspaniałych ludzi zostało uhonorowanych, w tym „patron honorowy” nagrody Polonicus - dr Marek Prawda, za zasługi na rzecz integracji europejskiej.

Nagroda została przyznana w czterech kategoriach: Polonia i kultura, dialog polsko-niemiecki, dialog europejski i nagroda honorowa za dzieło całego życia.

 

W kategorii „Dialog polsko-niemiecki” nagrodę otrzymał nadburmistrz miasta Aachen, Marcel Philipp. W wywiadzie Marcel Philipp powiedział: „Kiedy spoglądam na listę wielkich osobistości, które do tej pory zostały uhonorowane nagrodą, odczuwam ogromną pokorę. Są to bowiem ludzie, którzy poświęcają swoją pracę na rzecz poprawy stosunków polsko-niemieckich, pojednania i europejskiej przyszłości. Dla mnie ta nagorda stanowi wysokie uznanie, jest jednocześnie zachętą i wyzwaniem do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby stworzyć trwałą przyjaźń i zaufanie między Niemcami i Polakami”. Laudacjo dla nadburmistrza wygłosił przewodniczący jury nagrody Polonicus Wiesław Lewicki, który m.in. wyraził słowa podziekowania za wieloletnie wsparcie i dobrą współpracę z miastem Aachen, obecnej i minionych władz miejskich.

 

W kategorii „Dialog europejski” uhonorowany został dr Marek Prawda, były Ambasador RP w Niemczech, Szwecji i przy UE, a od 2016 roku Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, jak również wieloletni „patron honorowy” nagrody Polonicus. Laudacjo wygłosiła prof. dr. Rita Süssmuth, przewodnicząca Bundestagu a.D., która została uhonorowana Nagrodą Polonicus w 2018 roku. Pani Suessmuth podziękowała dr Prawdzie za jego zaangażowanie w dialog europejski i wskazała na jego ogólną postawę – niejako obraz życia, będący służbą dla integracji, zaangażowaniu w sukcesy integracyjne Polski i Unii Europejskiej.

 

Grażyna Słomka została nagrodzona w kategorii „Polonia i kultura”. Pani Slomka uosabia duszę kultury polskiej w Niemczech. A kultura to ludzie, którzy ją wypełniają i czynią ją znaną ... Dr. Andrzej Kaluza z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt (DPI), który wygłosił przemówienie laudacyjne, zwrócił uwagę na wieloletnie zaangażowanie Grazyny Słomki w popularyzację polskiej kultury filmowej w Niemczech, w dużej mierze jako pomysłodawczyni i dyrektor festiwalu „Filmland Polska”.Arcybiskup prof. dr. Henryk Muszyński wyróżniony został nagrodą honorową, za jego wkład w rozwój dialogu europejskiego i budowę polsko-niemieckiego porozumienia.

Nagroda została przyznana za dzieło całego życia, które Biskup poświęcił Bogu i społeczeństwu: „W Tobie Panie zaufałem. Nie zawstydzę się na wieki”- abp Muszyński. Laudacjo wygłosiła senator Barbara Borys-Damiecka, jak sama podkreśliła, w jednym przemówieniu nie sposób wymienić wszystkich zasług i nagród jego ekscelencji, a i tak nie one same w sobie są najważniejsze! Arcybiskup Muszyński reprezentuje kościół ludzki, bliski i oddany każdemu człowiekowi. Kościół, który cieszy się z gestu miłosierdzia. Kościół, który buduje mosty, a nie mury.

Gala Polonicus 2019 była wydarzeniem obfitującym w emocje, wzruszenie i wdzięczność. Polonicus jest okazją do spotkania się ludzi, którzy swoim symbolicznym udziałem w Gali, składają niejako podziękowania dla Tych wszystkich wielkich osobowości – laueratów Nagordy Polonicus - wizjonerów, ojców integracji i dialogu, twórców kultury i wielu innych zasłużonych osobistości, tych którzy są z nami ciałem, i tych obecnych już tylko duchem.

JS

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.