Od lewej: Konsul Generalny z Kolonii Jan Sobczak, Poseł RP Wojciech Ziemniak, Vice-Prezydent EUWP i  Prezydent Konentu Organizacji Polskich Aleksander Zając, Sekretarz Stowarzyszenie Wspólnota Polska Krzysztof Łachmański, Senator RP Barbara Borys-Damięcka, Przewodnicząca Rady Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, Poselanka EU Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dyrektor Urzędu Kultury miasta Akwizgran Olaf Müller, Lingwistka i Polonistka VHS Eschweiler Małgorzata Müller, Przewodniczący Jury Nagrody POLONICUS i Dyrektor Europejskiego Instytutu Polonicus Wieslaw Lewicki, Foto: Darius Manka- FotoKiste Aachen

 

Instytut

Przyznawanie nagrody Polonicus i jej kategorie

Nagrodę przyznaje europejska Polonia poprzez struktury Jury Nagrody Polonicus składające się z Przewodniczącego, Senatora RP, członka Sekretariatu EUWP oraz przedstawicieli polonijnych organizacji zrzeszonych w EUWP (Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych). Przewodniczący Nagrody Polonicus może powołać doradców Jury spośród organizacji polonijnych w Europie oraz europejskich urzędów i instytucji. Gremium doradcze jury jest pięcioosobowe. Jury przyznaje nagrody po jednej w każdej kategorii oraz posiada prawo do rezygnacji z przyznania nagrody w jednej lub w kilku kategoriach, a także przyznania wyróżnienia honorowego poza wymienionymi kategoriami.

Czytaj więcej...

Nagroda Polonicus i jej laureaci

Polonicus – najwyższe wyróżnienie europejskiej Polonii, hołdujące dialogowi, ruchowi jednoczenia i promocji Polaków w Europie i na świecie. Inauguracja nagrody POLONICUS nastąpiła w Dniu Polonii 2 maja 2009 podczas festynu na styku trzech granic Belgii, Holandii i Niemiec, zwanym Dreilaendereck, w pobliżu Akwizgranu.

Od roku 2010 nagroda wręczana jest na corocznej uroczystej Gali Polonii organizowanej z okazji Europejskiego Dnia Polonii w Sali Koronacyjnej ratusza w Akwizgranie. Inicjatorem nagrody jest przewodniczący Jury Wiesław Lewicki, wieloletni działacz polonijny w Niemczech i prezydent Europejskiego Instytutu kultury i Mediów Polonicus VoG.

Czytaj więcej...

Institut Polonicus

Europejski Instytut Kultury i Mediów Polonicus powstał w 2011 roku i został zarejestrowany w Belgii, z siedzibą w Akwizgranie.

Instytut Polonicus posiada statut wyższej użyteczności publicznej i swoją pracę opiera na chrześcijańskich i humanistycznych wartościach kultury europejskiej.

Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest organizacja i przyznawanie corocznych nagród Polonicus oraz organizacja gali wydarzenia. Celem Instytutu jest promocja integracji europejskiej oraz wspieranie polskiej kultury poprzez projekty i wydarzenia jak np.: warsztaty, sympozja, koncerty, propozycje turystyczne, imprezy kulturalne. Ponadto Instytut pielęgnuje współpracę Polaków z regionów Unii Europejskiej.